Indicadors d’excel·lència als centres CERCA

Avui ha tingut lloc la CERCA Conference 2014. Un acte de reconeixement i visualització dels centres de recerca de Catalunya. Hi ha moltes coses a destacar del que s’ha comentat aquest matí. Però n’he seleccionat una. Per a l’ocasió hem preparat una taula on hi apareixen tots els centres CERCA, de manera anònima, amb 15 indicadors d’excel·lència en recerca i innovació. Els indicadors són:

Reconeixement SeO;  ERC Projects;  ERC Synergy;  ERC PoC;  ICREA;  HRS4R;  FET Flagships;  KIC;  Papers Nature / Science; Coordinació 7PM; PROVA’T PoC;  Spin-offs;  Patents;  Endowment;  Cofund (Marie Curie).

D’aquesta taula se’n pot destacar alguna conclusió. Allò que ens semblava tant difícil fa uns anys, publicar a grans revistes com NATURE o SCIENCE ja ho fan actualment un 70% dels centres CERCA. Un 65% tenen ICREAs. I Un 63% han coordinat projectes del 7è PM. Pel que fa a innovació, un 61% fa patents i un 50% ha fet alguna spin-off.

També, un 41% tenen investigadors amb projectes ERC (5 d’ells amb PoC i 2 amb un projecte SYNERGY).

Ja dins les proporcions més baixes, un 15% de centres tenen la distinció Severo Ochoa. I ja amb baixa freqüència, algun centre CERCA participa als FET Flagships, als KIC, i només 1 centre té ara per ara l’etiqueta HRS4R d’excel·lència de recursos humans en recerca… tot i que estem fent un esforç per ampliar això dins aquest mateix any 2014.

En definitiva, un sistema de centres de recerca modern, competitiu, amb personal motivat i lluitant per una colla de reptes per estar a la primera divisió internacional. Atenció, però, que és un sistema heterogeni que té les seves puntes de qualitat però també els seus punts febles. Dos dels centres CERCA no acompleixen encara cap d’aquests 15 paràmetres. Aquí caldrà treballar fort. Però a la banda alta, 1/3 dels centres són forts i amb garanties que ens donaran moltes alegries en els propers anys.

Missió científica CERCA a Israel

Dissabte viatja cap a Tel Aviv, Jerusalem i Haifa una missió científica de CERCA on, a més, ens acompanyen representants d’altres institucions de recerca, més de 30 empreses seleccionades per ACCIÓ, el President de las Generalitat, l’Alcalde de Barcelona, etc.

El programa de trobades i reunions inclou les principals universitats, centres de recerca , representants governamentals i fons de capital risc. Catalunya està en la posició de poder mostrar a l’exterior el seu potencial en recerca, i captar l’atenció dels inversors perquè facin créixer econòmicament algunes de les principals idees i resultats de la seva recerca. Però el viatge també serà útil per analitzar esquemes diferents de finançament, gestió i avaluació de la recerca que ens permetran millorar la nostra política científica i la nostra execució de la recerca.

En concret anirem a diferents departaments del Weizmann Institute, Universitat Hebrea de Jerusalem (Edmond and Lily Safra Centre for Brain Sciences, Faculty of Science, Centre for Rationality, Centre for Nanoscioence and Nanotechnology, …), Yissum, BiolineRX, Hadassah Hospital, Universitat de Tel Aviv, Star Tau, Technion, Arba Finance i TEVA. Probablement fins ara, mai Catalunya ha fet un desembarcament de la seva ciència a l’estranger amb tant pes específic.

Explicarem quines són les fortaleses dels nostres centres de recerca, quins són els actuals esquemes de col·laboració científica que es poden utilitzar, quins són els targets de Venture Capital on els inversors d’Israel poden tenir interès, què representa Barcelona i Catalunya dins la UE, i mostrarem una selecció de les nostres persones que poden tirar endavant els projectes de futur amb Israel.

Aquest viatge és, doncs, un repte per a tots, per treure’n rendiment per organitzar-nos millor i per contribuir a comercialitzar els resultats de la nostra ciència.

Andreu Mas-Colell a Forum Europa Tribuna Catalunya

Avui, el Conseller Andreu Mas Colell, president de CERCA, ha donat una conferència / col·loqui sobre la gestió del coneixement que fa el seu departament en el marc del Forum Europa, Tribuna Catalunya. Entre els assistents, nombrosos directors de centres CERCA (IRB, VHIR, ICCC, ICRA, ICFO,…)  i algun rector (UOC, UAO). Concretament, Lluís Torner de l’ICFO n’ha fet la presentació.

M’agradaria destacar alguns comentaris del Conseller com que “el desenvolupament dels sectors tecnològics i de coneixement a Catalunya són complementaris a d’altres sectors també cabdals per a Catalunya com ara el turisme”, per exemple. I que només el sector del coneixement, per més que creixi, no pot absorbir l’atur del 27% que té el país.

També ha posat de manifest la importància de trencar les cotilles legals que dificulten la dinàmica universitària. I que el model català es va basar en crear un conjunt d’institucions (centres CERCA, grans instal·lacions de recerca, universitats fortes,…) amb capacitat d’atraure recursos i generar resultats científics de primera línia. Prova d’això són l’elevat retorn de diners del 7è Programa Marc Europeu a Catalunya, o la creixent publicació d’articles a la revista Nature per part d’institucions catalanes.

Mas-Colell ha esmentat també que en el cas dels centres de recerca CERCA s’estan produint processos de fusió i integració i que l’optimització d’això podria portar a una reducció del 30% de centres.

Ha lamentat la reducció dels fons competitius per recerca de l’Administració central de l’Estat, i, finalment, ha traçat tres objectius per a l’evolució del sector del coneixement a Catalunya:

 • Més internacionalització
 • Més incidència en l’economia
 • Més finançament del sector privat

Us podeu descarregar el text de la ponència aquí.

Escenari futur per a la recerca catalana

Avui, Diada de Sant Jordi, voldria parlar-vos de com serà la recerca en aquest país quan Catalunya sigui independent.

En primer lloc dir que tenim nombroses estructures d’estat ja funcionant com són per exemple: ICREA, Universitats, CERCA, AGAUR, AQU, Anella científica, CNAG, Sincrotró, BSC, Carhus+… que vertebraran l’activitat científica en el futur.

Important també dir que caldrà una forta reorganització econòmica, on l’estat espanyol haurà de satisfer els deutes que té amb Catalunya en matèria de recerca, la qual cosa inclou la part proporcional de tota l’estructura estatal a Catalunya (CSIC, BSC, Sincrotró, etc). Aquesta reorganització econòmica inclourà la creació necessària d’un fons competitiu de projectes de recerca, que distribuirà els diners per mèrits científics i no per quotes ni per geografia. Caldrà tractar amb detall el cas dels 20 centres del CSIC a Catalunya, valorar la seva integració a CERCA prèvia avaluació, etc.

A nivell legislatiu, Catalunya necessita liberalitzar la recerca i la transferència. Això voldrà dir potenciar la captació i retenció de talent científic, amb noves modalitats contractuals més flexibles, obrint els visats científics, facilitant la gestió de la recerca, eliminant barreres burocràtiques, creant endowments, potenciant les donacions filantròpiques, etc. Alhora, la Generalitat haurà d’optar per seguir prioritzant la recerca si vols esdevenir una economia del coneixement, sense finançar recerca militar ni estructures de recerca poc competitives.

Caldrà també crear una atmosfera de col·laboració amb els països de l’entorn, i això inclou necessàriament la UE i Espanya. Catalunya i Espanya, ambdós, hauran de fer el màxim esforç per retornar el més aviat possible dins la UE, podent així participar als programes de recerca competitius (Horizon 2020). També Catalunya haurà d’afrontar pagaments a la ESF, ESA, CERN…

I addicionalment, Catalunya haurà de fer un gran esforç també en divulgació de la recerca, transferència efectiva dels resultats de recerca al teixit empresarial català, i en una política nova, clara i decidida en informació científica, optimitzant recursos i potenciant l’accés obert a la informació científica generada al país.

Vaja, un canvi important, que gestionat adequadament rellançarà la nostra activitat investigadora cap a escenaris més atractius i necessitarà més treballadors de tota mena per a la recerca.

Bon Sant Jordi!!!

CERCA al 7è Programa Marc

Els centres CERCA han tingut una participació destacada en el 7è Programa Marc de la Unió Europea entre 2007 i 2012. Les dades de què disposem, les quals encara són incompletes per a 2012, indiquen que en el seu conjunt els centres CERCA han captat 180 Milions d’Euros en aquest període, essent CERCA el primer col·lectiu receptor de fons europeus competitius a Catalunya (i  també a l’Estat espanyol!) per damunt del conjunt de les universitat catalanes (156 Milions d’Euros), i d’altres agrupacions com els centres CSIC a Catalunya.

Aquesta participació és també significativa perquè segueix una progressió creixent, perquè es lideren molts projectes (178 en total, i alguns instituts n’arriben a coordinar 22, 16, 13, 10…), i perquè aproximadament 1 de cada 3 sol·licituds de projectes fetes són concedides, mentre que, per exemple, a les universitats és 1 de cada 5.

En una anàlisi més fina, sorprèn alguna dada com, per exemple, que els 178 projectes coordinats dels centres CERCA aporten un total de 104 Milions d’Euros, mentre que les universitats catalanes, que fan un magnífic esforç per coordinar projectes (185 projectes) capten 76 milions d’Euros.

Per tant, en conclusió, més enllà de la ja molt comentada dada de captació d’ajuts ERC, es demostra també que la participació de CERCA a la resta de programes i convocatòries del 7PM és excel·lent, i és una participació de qualitat, i que va a més a mesura que passa el temps. Aquesta dinàmica és una garantia per fer front a les davallades pressupostàries en recerca competitiva en l’entorn de l’Estat, ja que ens fa menys dependents i alhora incrementa les capacitats  i el prestigi científic de CERCA.


Font: ACC1Ó (des. 2012)

Gaudí – Neruda

Avui he tingut oportunitat de mantenir una reunió a Barcelona amb dos polítics de la regió de Los Ríos a Xile per explicar-los el sistema català de recerca.

Al marge del Power Point de rigor, potser el més interessant ha estat allò que marxava de guió. Per una banda, quan ells veient la nostra evolució en la darrera dècada i la comparaven amb la seva situació actual, es podia entreveure com Xile actualment té encara un sistema de recerca molt centralitzat, basat en les convocatòries de projectes competitius. També, quan jo intentava explicar la nostra dinàmica utilitzant termes comprensibles, i no acrònims il·legibles que tan sovint fem servir, me n’adonava que al final la nostra evolució es basa en una presa de decisions encertada. Com algú ha comentat recentment, a Catalunya s’han tingut idees en els moments adequats, i això té una força capaç de moure muntanyes, com així ha estat, metafòricament parlant.

Ells coneixien la divisió administrativa en comunitats autònomes de l’Estat espanyol, però s’han adonat realment que a l’Estat no existeixen 17 sistemes de recerca en paral·lel, sinó que n’hi ha menys dels que es poden comptar amb els dits d’una mà, i a més, dos pols principals que estiren la resta. Tampoc eren conscients de la potència de la diàspora científica catalana a l’exterior, i de com n’és d’estratègica la recuperació d’aquest talent, així com també la internacionalització de la nostra recerca. I finalment també han vist com n’és d’important l’elecció d’una bona governança perquè la política científica s’executi eficaçment i en terminis raonables.

En resum, tenim ja molt per explicar i un té la sensació que el millor està encara per arribar, la qual cosa engresca molt. Vaja, que (tot) està per fer i tot és possible, com deia el poeta Martí i Pol.

Com no podia ser d’altra manera, al final hem acabat parlant de Gaudí i Neruda!


Un moment de la trobada amb Cristina Costa, directora de relacions Universitat Empresa de la UdL, Juan Carlos Vidal i Elías Sabat Acleh, representants del Govern de la regió de los Ríos-Valdivia, i Iolanda Font de Rubinat, subdirectora general de Recerca.

CERCA – LEIBNIZ

Divendres passat vaig tenir l’oportunitat de trobar-me amb el president de la Leibniz Gemeinschaft, Prof. Karl H. Mayer, a Berlin. Aquesta és una institució que aplega 86 centres de recerca alemanys amb una gestió similar als centres CERCA. Casualment divendres era també l’aniversari de la caiguda del mur de Berlin i la trobada la vam fer a l’entorn de la conferència internacional Falling Walls que tracta “Future breakthroughs in science and society”. Curiosament entre el més d’un centenar llarg d’assistents a la conferència no hi havia cap català, excepte jo mateix.

La trobada va servir per presentar-nos mútuament ambdues institucions, CERCA i Leibniz, i adonar-nos que compartim molts punts en comú, com és el sistema de gestió autònoma dels centres, la mínima infraestructura i recursos humans dels “headquarters” de les nostres institucions, les accions que portem a terme (avaluació, transferència de tecnologia, interlocució amb el govern, promoció corporativa, …).

També vam veure que en algun punt som diferents. Per exemple, els centres Leibniz, malgrat tenir la mateixa estructura de finançament que els CERCA, reben aportacions proporcionalment molt diferents. Dels 1.500 milions d’euros anuals que tenen de pressupost global, n’obtenen 2/3 del govern i la resta és “soft money”. A CERCA aquesta proporció gairebé s’inverteix, per tant som més competitius.

El Dr. Mayer també va quedar molt impressionat de la captació d’ERCs dels centres CERCA -53 en total-. L’elecció dels directors de centre, oberta i internacional juga igualment al nostre favor, així com el percentatge de personal estranger que, en el cas de CERCA, és prop del 30% mentre que a Leibniz és un 16%.

Leibniz estructura els seus centres en 5 seccions temàtiques cosa que encara està per fer als centres CERCA i que podria aportar alguns valors afegits.

Més dades: en el marc dels Leibniz es llegeixen cada any unes 600 tesis doctorals!!!

Vam acordar seguir parlant properament, contemplar la possibilitat de formació creuada del personal de les dues institucions, i col·laborar mitjançant experts en les avaluacions que portem a terme.

Va ser una trobada amb gran sintonia, i crec que productiva ja que ni tan sols havien sentit parlar dels centres CERCA.

CERCA flagships

El dia 26 d’octubre es van fer públics els resultats de la convocatòria Severo Ochoa, i entre els guardonats hi figurava el Centre de Regulació Genòmica (CRG).

Els darrers dies s’han fallat els Premis Nacionals de Recerca a Catalunya, i la categoria de Talent Jove s’ha atorgat al biòleg Dr. Ben Lehner, Professor d’Investigació i cap de grup junior al CRG, en la disciplina de Biologia de Sistemes. Aquests dos fets més d’altres en la mateixa direcció apuntalen la recerca feta al CRG com una de les més emblemàtiques del nostre sistema.

També l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) ha rebut el Severo Ochoa en la darrera convocatòria. I avui dimarts 6 de novembre l’IFAE presenta al CosmoCaixa una conferència del Professor Higgs, que va generar la teoria del Bossó de Higgs, línia de recerca treballada brillantment des del mateix IFAE, en la persona de la Dra. Martine Bosman, entre d’altres. Una altra mostra doncs de la potència científica de la recerca d’un centre català.

L’IC3, l’Institut Català del Clima, avui ha acollit la reunió europea de l’ECOMS, que aplega els tres principals projectes de predicció climàtica a mig termini, SPECS, NACLIM i EUPORIAS, que marcaran en la seva discussió de resultats la política europea de predicció climàtica Horizon 2020, i la seva aplicació per al consum de serveis de predicció climàtica. Per tant, un altre centre CERCA com a protagonista d’una acció de primer nivell científic a nivell europeu.

I finalment destacar que també avui ha tingut lloc una jornada sobre les convocatòries del Consell Europeu de Recerca (ERC) a la UPF, i els casos d’èxit que s’han exposat, dos de tres, corresponien a centres CERCA en les persones del Dr. Manel Esteller (IDIBELL) i del Dr. Romain Quidant (ICFO). Per tant, un nou èxit de la recerca de primer nivell catalana. Afegir també que s’ha parlat de la convocatòria SINERGY de l’ERC, i que d’entre les 700 propostes que es van presentar, sembla ser que hi ha una selecció en una short list de 16 projectes, entre els qual n’hi ha un liderat per un centre CERCA. Arribar aquí ja és una fita en sí mateix, però caldrà estar a l’expectativa les properes dues setmanes per veure com es resol aquest tema, i veurem si podem així proposar-vos noves celebracions sobre la recerca catalana.

Això és només una mostra però amb certa freqüència hi ha esdeveniments com els que aquí s’esmenten. Per sort, els reptes es van transformant en casos d’èxit.

Els centres CERCA a la propera legislatura

He tingut oportunitat de repassar els programes electorals de PSC i CiU per a les eleccions al Parlament del 25 de novembre de 2012 pel que fa al seu contingut relacionat amb els centres de recerca CERCA. Encara que resten per analitzar els programes d’altres partits, molt probablement CiU o PSC puguin tenir incidència en el nou govern post-eleccions. D’aquesta anàlisi sintètica se’n desprèn el següent:

Principals idees del PSC sobre els centres CERCA:

 1. “…vetllarem per la continuïtat dels fons de l’Instituto de Salud Carlos III als centres de recerca biomèdica de Catalunya…”.
 2.  “…vetllarem pel finançament dels principals programes de l’IRTA, com a motor del sector agroalimentari.”
 3. “…establirem en tots els organismes dependents de la Generalitat nous criteris de transparència en l’assignació de recursos via convocatòries de concurrència…”.
 4. “…per la banda de les universitats i els centres de recerca, tenint en compte la seva autonomia, recolzarem específicament les estructures de les que disposen per a la valorització, protecció i comercialització dels resultats de la recerca.”

Principals idees de CiU sobre els centres CERCA:

 1. “…Seguirem donant suport al desenvolupament dels centres de recerca d’excel·lència com a model diferenciat de canvi de model productiu.”
 2. “…Potenciarem i racionalitzarem les agències governamentals (AGAUR, ACC10, I-CERCA)…”
 3. “Assumirem els centres del CSIC ubicats a Catalunya. I això permetrà transformar la seva actual gestió, basar-la en el model CERCA i permetre la concentració efectiva de coneixement en determinades àrees prioritàries.”
 4. “…Seguirem avaluant periòdicament les institucions de recerca i innovació en base al compliment dels seus objectius (centres CERCA, …) per prioritzar l’assignació de recursos econòmics.”
 5. “…Posarem en marxa un nou programa de valorització i transferència del coneixement. Aquest programa sorgirà a partir de la RIS3 catalana, i es focalitzarà en la creació i creixement de noves empreses innovadores, especialment a partir dels centres CERCA, …”
 6. “…Impulsarem l’avaluació dels resultats dels instituts i centres de recerca (biomèdica) per aconseguir una inversió més eficient dels recursos que s’hi destinen.”

Caldrà seguir de prop doncs els esdeveniments i veure quina serà la política finalment que calgui aplicar. En tot cas és positiu que els centres de recerca de Catalunya apareguin en els programes dels dos partits majoritaris, d’una o altra manera.

CERCA lidera la captació d’ajuts ERC a l’Estat espanyol

El primer col·lectiu d’investigadors que apleguen ajuts de l’European Research Council a l’Estat espanyol és CERCA. En total són 53 els investigadors de centres CERCA que han obtingut un ERC Grant fins a dia d’avui, mentre que el CSIC a tot l’estat espanyol n’obté només 28. Altres dades de contrast són, per exemple, que globalment les universitats catalanes en capten 32, i les universitats espanyoles (sense les catalanes) 36. També, ICREA, si se la considera com a institució diferenciada, en té 46, dels quals alhora 25 són investigadors que treballen als centres CERCA.

Atenent a la dificultat d’obtenció d’aquests ajuts (Starting Grant, Advanced Grant i Proof of Concept), basats únicament en criteris de qualitat científica, sense cap mena de repartiment per quotes territorials ni d’altra mena, la dada té un pes elevat pel que fa a la consideració de la concentració d’excel·lència científica a nivell d’institucional. Les polítiques d’atracció de talent, d’internacionalització de la recerca, d’avaluació, de transferència, molt presents a CERCA, conflueixen i contribueixen a generar aquest espectacular resultat.

També és molt destacable que els 3 únics ajuts Proof of Concept de l’ERC que han arribat a l’Estat espanyol ho han fet a l’ICFO i al VHIO, que són també centres CERCA. Això reforça aquest lideratge en investigadors considerats internacionalment de primer nivell.