De les microagressions a l’assetjament. Les dones en l’entorn de la recerca

Des dels seus inicis, a I-CERCA hem tingut molt present la importància de la presència femenina en la recerca, reivindicar-ne les aportacions. Sabem que a mesura que avança la carrera investigadora, les dones van quedant progressivament desplaçades, fins arribar a les posicions més altes de responsabilitat científica, on són pràcticament testimonials.

Quan al 2013 es va crear la Comissió per a la Diversitat dels centres CERCA no esperàvem pas la ingent tasca que ens hem trobat. La lentitud en l’aplicació de polítiques de gènere a la recerca és comparable a la seva aplicació en altres sectors, fins hi tot major.

De seguida vam veure que calia més implicació, amb accions decidides i concretes que ajudessin a provocar els canvis.

En aquest temps, hem publicat un model de Pla d’Igualtat d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat (2014) que ha fet que, a dia d’avui, pràcticament tots els centres CERCA disposin d’un pla de gènere, unitats específiques i polítiques adaptades a les necessitats de les investigadores; Hem promogut que els Comitès Científics Externs es creïn d’una forma més equilibrada; que a les avaluacions periòdiques dels centres es valorin les accions d’equilibri de gènere; que a la selecció de personal s’evitin els biaixos de gènere que porten a menystenir les candidatures de les investigadores (2016).

A partir de 2019, en virtut dels ajuts del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que atorga el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat de l’Estat espanyol, hem vingut elaborant un seguit d’eines i accions de formació i conscienciació contra la violència de gènere a l’entorn acadèmic.

Pot ser que a molts us sobti, però en una enquesta feta als centres CERCA l’any passat, on vam incloure una pregunta específica sobre violència de gènere (Heu detectat algun cas des de la implantació de l’últim pla vigent o en els últims cinc anys?), la resposta va ser afirmativa en un 17%. Una xifra que considerem prou alta.

En conseqüència, hem fet formació a les unitats de gènere dels centres en prevenció de les violències masclistes des d’un punt de vista interseccional i preparem una sèrie de campanyes de conscienciació dirigides a tot el personal. El vídeo que presentem és la primera d’aquestes accions, que esperem provoquin reaccions i reflexions. L’hem fet amb la col·laboració de Hilde Janssens, investigadora i especialista en equitat de gènere en la recerca i Mara Dierssen, investigadora principal i membre del Gender Balance Committee del CRG, i membre del comitè de gènere de la I-CERCA.

El sistema CERCA està compromès amb la igualtat de les persones i el màxim respecte a les diferents situacions d’aquestes i esperem que aquest vídeo contribueixi a millorar la situació actual per a persones i institucions de recerca.

Veieu el vídeo sencer