Reorganització dels centres CERCA

La setmana passada la Generalitat de Catalunya, mitjançant CERCA, va llançar una segona edició del programa SUMA. Aquesta acció respon a l’interès del Govern per reordenar la governança del sistema de centres CERCA per tal d’aconseguir un increment de la massa crítica i de la competitivitat de les seves línies de recerca.

En aquesta edició 2013, tant es tindran en compte noves integracions i fusions entre centres de recerca CERCA i/o altres estructures o institucions col·laboradores, com renovacions de projectes SUMA anteriorment finançats.

Reordenar el sistema CERCA, però, a banda d’integrar centres també podria voler dir crear-ne de nous. Si bé ara per diferents circumstàncies això no és possible, existeixen a Catalunya algunes institucions que valdria la pena analitzar, quan torni a ser possible posar l’etiqueta CERCA a nous centres. Sense anar més lluny, Sincrotró Alba, BSC, Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí, Institut de Biologia Evolutiva,…

Per exemple l’Institut Parc Taulí, amb el director del qual em vaig reunir recentment, per producció bibliogràfica, per captació de fons, per caràcter traslacional de la seva recerca i transferència de coneixement, i per altres criteris de qualitat, es podria alinear amb algunes de les estructures CERCA.

També podria voler dir captar centres internacionals com s’ha fet amb Max Planck a Buenos Aires o amb l’Institut Pasteur a Montevideo, i compartir amb ells l’etiqueta i filosofia CERCA.

Serà interessant poder veure quines possibilitats es poden implementar en els propers temps per tal que, a la fi, millori la “performance” de la recerca catalana.

El Clúster de Nanotecnologia de Catalunya

Molt recentment s’han donat els passos definitius perquè Catalunya jugui a la primera divisió a nivell mundial en nanotecnologia. Per una banda, el ja existent Institut Català de Nanotecnologia s’ha fusionat amb el CIN2 (centre del CSIC) portant a la creació d’un nou institut anomenat Institut Català de Nanociències i Nanotecnologia (ICN2), amb prop de 300 investigadors, ubicat al campus de la UAB.

Aquesta integració d’Instituts s’ha portat a terme sota la filosofia CERCA i bona mostra d’això ha estat la selecció del seu director que s’ha produït com a conseqüència d’una avaluació internacional amb experts de primer nivell. El nou director, Pablo Ordejón, és un brillant investigador de l’àrea que té la missió de conjuntar els dos col·lectius d’investigadors i optimitzar la seva tasca.

L’ICN2 és l’institut líder del Clúster de Nanotecnologia ubicat  a la UAB on, a més, hi ha l’ICMAB, el CNM, el Sincrotró ALBA, i grups de recerca universitaris.  És de facto el pol més important de nanotecnologia al Sud d’Europa. En aquesta nova simetria que s’ha configurat, el centre CERCA (ICN2) s’ubica dins un edifici construït pel CSIC sobre terrenys de la UAB. Totes les institucions participants, Generalitat, CSIC i UAB s’han alineat per permetre que 1+1 sumin més de 2. És un model col·laboratiu d’èxit que pot inspirar noves geometries en els centres CERCA del futur.

La nanotecnologia és una disciplina que contribueix fortament a millorar les competències tecnològiques de la indústria catalana, i genera alhora resultats científics excel·lents. Els resultats de la recerca tenen aplicacions pràcticament a tots els sectors. Molt probablement en els propers anys serà el centre d’atenció de resultats científics de primer nivell, en total sintonia amb la política de recerca de la UE.

 

La nova generació de centres: CERCA 2.0

Aquestes darreres setmanes s’està produint a l’Institut Català de Nanotecnologia el relleu en la direcció. El Dr. Jordi Pascual, com a director sortint de l’ICN, ha viscut en primera línia la creació i desenvolupament del centre. En les seves paraules de comiat del Patronat, va fer un comentari molt rellevant referint-se a que l’actual sistema de centres serà la base d’una nova generació de centres CERCA. Particularment he de dir que hi coincideixo plenament.

En un entorn on van apareixent noves lleis i regulacions, on varien les fonts de finançament, on es generen oportunitats de sinergia amb les PIMES del nostre entorn, o amb empreses multinacionals, on es llança un nou programa europeu fins al 2020, els centres de recerca planifiquen i actuen estratègicament per seguir complint la seva missió.

Addicionalment, a l’entorn dels centres CERCA s’estan iniciant processos d’integració (Programa SUMA) a l’hora que ha començat l’exercici governamental d’avaluació, que s’allargarà una mica més d’un any.

Efectivament, aquest escenari convida a pensar en institucions de recerca fortes, amb massa critica considerable, amb una recerca internacionalitzada de referencia en els seus entorns científics, transferint resultats i coneixement i actuant, així també, com a motors del sector productiu intensiu en tecnologia. Aquest CERCA 2.0 que va apuntar el Dr. Pascual és a la cantonada.

Finalment, voldria afegir que, malgrat que els centres gaudeixen de bona salut i suport de la Generalitat, és evident que el país està fent un gran esforç per mantenir-los en aquests moments de reajustaments econòmics i que s’espera que, el més aviat possible, els centres CERCA siguin tractors de la reactivació de l’economia catalana.