CERCA i l’actuació legislativa

El passat 30 de gener es va publicar al DOGC la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que complementa la Llei de pressupostos 2014 de la Generalitat de Catalunya.

En aquest text legal hi ha unes quantes afectacions i referències als centres CERCA. En primer lloc en el seu article 121, s’estableix que hi ha un deducció fiscal del 50%, amb un límit de 12.000 euros, en el capital d’una donació per a una societat creada o participada per centres CERCA o universitats. Per tant un nou estímul important per a business angels i inversors privats.

A la Disposició Addicional dotzena es parla de mesures relatives als centres CERCA ,entre d’altres. I és rellevant que es manté el règim jurídic especial de CERCA. També es comenta que és legitima la retribució complementària dels universitaris que són directors de centres CERCA via conveni d’adscripció amb la universitat de referència, podent superar els límits preestablerts d’incompatibilitats. Això soluciona un problema històric que arrossegava el nostre sistema.

Les modificacions d’estatuts dels centres CERCA podran ser aprovades pels propis òrgans de govern sense l’aprovació del Govern de la Generalitat excepte que es modifiqui la participació de la Generalitat en els esmentats òrgans de govern. Únicament caldrà informar-ne al Departament d’Economia i Coneixement i el departaments de referència del centre en qüestió.

El personal investigador i directiu dels centres CERCA resta exempt de l’aplicació de la disposició addicional vint-i-unena sobre Personal directiu del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Bé, en definitiva, el suport del Govern de la Generalitat als CERCA es renova i es contribueix encara a millorar aspectes bàsics de funcionament dels centres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *