CERCA i les universitats de Catalunya

Els centres CERCA són el fruit de l’esforç de moltes persones i moltes institucions. Entre aquestes institucions hi ha les Universitats de Catalunya que són elements clau per permetre que CERCA funcioni. Per una banda les universitats participen pràcticament a tots els òrgans de govern dels centres CERCA. Però també de manera molt important paguen les nòmines d’una gran part de professors que són alhora investigadors adscrits als centres CERCA. En alguns centres CERCA, aquesta contribució és absolutament necessària i clau per poder treballar. D’altra banda, gairebé tots els centres CERCA estan ubicats a campus universitaris. Si bé en molts casos es paguen lloguers pels espais ocupats, també és cert que en algun cas les universitats ofereixen suport per fer front a l’ocupació d’espais del campus, bé cedint terrenys per construir edificis, bé condonant costos de lloguers, etc.

Però la contribució més estratègica i crítica que fan les Universitats a CERCA és la d’educar a les noves generacions d’investigadors per demà. Aquest rol insubstituïble és el més transcendent i el que farà que els nostres centres siguin o no institucions de referència en les properes dècades.

Ningú no es planteja a Catalunya un sistema de centres llunyà de les universitats de Catalunya igualment com els Max-Planck alemanys o el CNRS francès no estan allunyats de les universitats del seu país. La sinèrgia dels darrers anys ha reportat molt bons resultats per ambdues bandes i en aquests moments la nostra preocupació és com aprofundir més en aquesta direcció. Caldrà doncs que cerquem aquestes vies que optimitzin els nostres recursos i ens permetin assolir els reptes que tenim plantejats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *