La canviant estructura de finançament dels centres CERCA

La dinàmica de funcionament dels centres mostra, de manera empírica, que la seva estructura de finançament inclou ingressos provinents de les dotacions de la Generalitat de Catalunya, (participació de diferents departaments segons el cas), ingressos veritablement competitius resultat d’haver guanyat projectes de recerca, contractes amb empreses, ingressos de transferència, donacions i mecenatge, ingressos financers i prestació de serveis, principalment.

El grau d’heterogeneïtat en l’estructura econòmica dels centres és elevat. Això significa que la proporció de cada font d’ingressos pot ser molt variable segons la tipologia de centre. Addicionalment cal dir, que els centres de recerca són institucions molt eficients en la captació de recursos externs, en general. En els temps actuals, l’estructura de finançament està subjecte a importants canvis per raons obvies, per tant si ho projectem a futur podem parlar de fonts d’ingressos creixents, estables i decreixents. Aquesta descripció de les fonts d’ingressos no ho és tant per la pròpia activitat dels centres, sino que moltes vegades depèn de factors externs o de tercers.

  • Ingressos creixents: Ingressos competitius de la UE, ingressos de transferència, (inclou assajos clínics per als centres de recerca hospitalaris), mecenatge i ingressos associats a serveis.
  • Ingressos estables: Ingressos de la Generalitat de Catalunya.
  • Ingressos decreixents: Ingressos competitius provinents de l’Estat i ingressos financers.

Cal tenir en compte també, un concepte intangible “d’ingressos” comú, freqüent i molt important als centres que correspon als investigadors ICREA, als investigadors adscrits provinents d’altres institucions (universitats, etc.), cessió de terrenys i edificis, etc.

Aquest escenari de finançament ens porta a concloure que en les circumstàncies actuals cal repensar dins de cada institució l’estructura d’ingressos per anticipar-se a situacions difícils que podrien accentuar-se. Això fa que a hores d’ara ja es noti en molts centres CERCA els esforços per incrementar el finançament europeu (liderant projectes, sol·licitants ERC Grants,…), cercar mecenatge, optimitzar els serveis que ofereixen fins al 100% de la seva capacitat, i establir estratègies pròpies de transferència amb retorn a mig o llarg termini. Aquesta capacitat d’adaptació, lògicament dins d’uns marges, forma part també del caràcter CERCA i del manteniment de la recerca de qualitat dins dels diferents centres.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *