Els centres CERCA tenen 384 grups de recerca reconeguts

El 7 de maig de 2014 l’AGAUR va resoldre el reconeixement dels grups de recerca en el marc de la convocatòria SGR.

Aquest reconeixement ha arribat a aproximadament uns 1600 grups de recerca catalans, d’entre els qual una quarta part són de centres CERCA. Els centres CERCA amb més grups són instituts de recerca hospitalaris com IDIBAPS, VHIR, IMIM i IDIBELL que superen els 30 SGRs cada un d’ells. A l’altre extrem, hi tenim a CREI, CRM, CTFC, ICRA, I2CAT, ICAC, ICCC i ICRPC amb només 1 SGR reconegut cada un d’ells.

Val a dir, però, que els diferents centres CERCA han utilitzat també diferents estratègies per presentar-se a la convocatòria, i que molts dels centres que han obtingut un únic grup reconegut han unit tots els seus recursos humans de recerca sota un únic grup de gran dimensió, i així no deixar serrells fora. Això és especialment rellevant si tenim en compte que a la segona ronda de la convocatòria, el finançament serà distribuït, entre d’altres factors, per número de doctors a cada grup, per tant amb un major finançament als grups més grans. Òbviament, l’avaluació científica de l’activitat dels grups serà la que més determinarà el rang de finançament de cada grup.

Per tant en aquest primer mapa que ja s’ha dibuixat, ara hi volem sobreposar la capa del finançament que possiblement abans de l’estiu l’AGAUR pugui ja resoldre. En aquest sentit, esperem que si en el primer mapa un 30% ha sigut CERCA, en el segon intentem millorar aquest percentatge.

Restem a l’espera, doncs.

Centres que sumen

El 22 de febrer es va signar el primer conveni SUMA entre el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL), la fundació ISGLOBAL, l’AGAUR i CERCA.

Ben aviat en vindran tres més que impliquen a d’altres centres CERCA com l’Institut Català de Nanotecnologia (ICN), el Centre Internacional en Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), l’ICAC i l’IPHES de Tarragona i el centre de recerca en patrimoni ICRPC.

Aquests convenis SUMA són la primera pedra per dibuixar programes de col·laboració que s’espera que en algun cas portin a fusions reals entre institucions que permetin optimitzar recursos econòmics i de personal. Però les col·laboracions van molt més enllà, ja que permeten que els diferents centres es coneguin molt millor i puguin emprendre accions conjuntes o projectes de recerca interdisciplinaris.

D’altra banda, recentment, a Bellaterra es van reunir els representants de 9 centres CERCA i jo mateix per parlar de com compartir serveis científico tècnics. La reunió va posar de manifest la necessitat que els centres CERCA, fins i tot propers geogràficament, es coneguin més ja que, sorprenentment, ara no és així. No es poden aprofitar les sinèrgies si no existeix un coneixement mutu de quines són les potencialitats de cada institució. I la veritat, hi ha molt contingut que caldria compartir per treure’n el màxim profit.

Tot això em porta a pensar en la possibilitat d’organitzar una trobada d’ampli abast (Conferència CERCA), potser amb periodicitat anual, perquè els centres CERCA puguin exposar el seu treball i així donar a conèixer els seus millors projectes i línies de treball. Seria obrir una finestra cap als propis centres i també a l’exterior, amb la presencia convidada dels principals actors del sistema.