Crossroad for RDI

20191202_Crossroad for RDI_blogLa ciència i la innovació basada en coneixement a Catalunya evolucionen ràpid i bé. Però el moment és delicat. D’una banda les administracions es refermen en omplir de burocràcia qualsevol procés relacionat amb la gestió de la recerca i la innovació. I això no ajuda i no té pinta que pugui canviar fàcilment. Per l’altra, els centres de recerca i innovació cerquen fórmules imaginatives per caminar de puntetes pels límits de la legislació vigent, cosa que em prenc la llicència d’anomenar “tàctica Ferraté*”, per intentar portar a terme la seva activitat.

Just al mig d’aquestes dinàmiques, a CERCA seguim impulsant amb projectes col·laboratius l’activitat dels centres. Avui mateix hem treballat perquè un COFUND amb 21 centres CERCA sigui una realitat ben aviat; hem creat un fons de patents GINJOL, cosa inèdita al nostre país, i des del qual agrairíem que les administracions donessin suport per fer-lo més sostenible els primers anys; hem gestionat el Programa SUMA de fusió de centres, passant de 47 centres CERCA a 40 en aquests moments, sense perdre competitivitat científica i tecnològica; hem avaluat els centres CERCA sistemàticament des de 2012 aportant recomanacions de valor; hem contribuït a dignificar el paper de les dones investigadores als centres de recerca; hem catalitzat l’obtenció de l’HRS4R a molts centres de recerca; hem supervisat la creació d’spin-offs, la selecció de nous directors de centres, hem lluitat per aconseguir retorns d’IVA justos per als centres (batalla encara oberta…), estem treballant en un codi de bona conducta dels responsables i investigadors dels centres CERCA, hem estat col·laboradors amb la Generalitat i crec que amb tothom, etc.

O alineem esforços dels diferents actors o les accions individuals de cadascú no tindran efectes significatius.

Però no n’hi ha prou. O alineem esforços dels diferents actors o les accions individuals de cadascú no tindran efectes significatius. Venen moments on el país requerirà que totes les nostres accions estiguin coordinades per crear economies d’escala i per obtenir resultats significatius.

 

 

(*) En referència a Gabriel Ferraté, Rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre 1995 i 2005.